Psykoterapia-Osvietassa työskentelevät kokoaikaisesti Päivi Luukkainen ja Sirpa Tevilä sekä osa-aikaisesti Risto Moilanen, Esko Jumppainen ja Irma Haanpää.

Olemme kaikki Valviran ja kelan hyväksymiä eritystason (ET), ylemmän erityistason (YET) ja vaativan erityistason (VET) psykoterapeutteja.

Odotustilat